Tio Skäl Att Handla Med Digitala Optioner

Handel med optioner var bara avsedd för de stora bankerna från början av 70-talet fram till 2008. Med kollapsen av aktiemarknaderna under 2008 som en följd av den globala finansiella krisen, uppstod det ett behov av alternativa investeringar. Dessa investeringar möjliggjorde den genomsnittliga svensken,  utan någån kunskap om marknaden att delta utan att riskera förlora alltför mycket pengar. Detta ledde i sin tur till en avreglering av marknaden under 2008 för att sedan möjliggöra en detaljhandel på marknaden.

naringsikare

Men vilka är de 10 bästa skälen till att just du ska börja handla med de digitala optionerna samt hur mycket pengar kan du tjäna? Vi börjar med att lista dem:

#1 Minskad risk Profil

Vid jämförelse med andra marknader som till exempel Forex marknaden, så har denna typ av handel en reducerad riskprofil. På forex valutamarknaden och aktiemarknaden, måste handlare “faktorera” parametrar såsom hävstång, marginal och glidning eftersom dessa kan påverka handels resultatet. Dessa parametrar har ingen större betydelse inom options-handeln som utförs i den digitala världen, vilket i sin tur innebär att alla näringsidkare inte behöver tänka på dessa aspekter. Man behöver inte heller oroa sig för vilket pris handels posten fylls på, eller om det finns tillräckligt med handels marginal för att stödja utbytet.

Fortsätt att läsa

Långskottsstrategin – Hur Du Tjänar Stora Pengar?

Långskott är definitivt en mer riskabel typ av strategi när det gäller “binary options”. Å andra sidan behöver den bara lyckas ett par gånger för att både vinna tillbaka investeringen och göra en rejäl hacka. Genom att våga ta ett långskott kan investerare håva in högre vinster än vad de vanligen kan.

Långskottsstrategin kan utnyttjas med vilken typ av tillgång som helst. Idén är att köpa en option med ett pris som ligger långt ifrån slagpriset. Naturligtvis är det så att ju större skillnad det är på priserna, desto mindre är chansen att lyckas. Men den goda nyheten är att även små investeringar kan ge imponerande resultat om strategin lyckas.

bra-trader

Analys borde vara en stor beståndsdel i denna strategi. Rent grundläggande måste köparen kunna avgöra åt vilket håll priset rör sig. Det kan vara svårt att avgöra om priset kommer att nå nivån du vill. Mäklare är väl medvetna om detta, och det är just därför de erbjuder så stor avkastning om du har rätt.

Fortsätt att läsa

Hur Hanterar Du Riskerna Och Skyddar Dig Mot Förlust?

Vägen till effektiva vinster kantas med risker när det gäller digitala optioner, precis som i alla slags investeringar. Om en investerare blir girig och använder fel strategier kan han eller hon förlora mycket pengar. Även Warren Buffett förlorade miljoner i oktober 2008. Men vad som skiljer duktiga handlare från mängden är att de kan komma igen och hantera riskerna bättre.

60-sekunder-options

En av de bakomliggande orsakerna till succé är alltså effektiv riskhantering. Riskhantering är att maximera vinsterna men minimera eventuella förluster. Det finns många olika sätt att använda sig av riskhantering som investerare, för att inte tala om de många strategier som finns.Eftersom binära optioner fortfarande är förhållandesvis nya på marknaden jämfört med traditionella investeringsmetoder, så är riskhanteringsteknikerna ganska infantila än så länge, men de är ändå kloka och effektiva.

Fortsätt att läsa